Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home

Ремонтни и пътни работи на Главна улица,вход от асеновградско шосе,направа на отводнителен оток с дължина L-18м.успоредно на главната улица , с. Крумово, община Родопи

 

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Ремонтни и пътни работи на Главна улица,вход от асеновградско шосе,направа на отводнителен оток с дължина L-18м.успоредно на главната улица , с. Крумово, община Родопи

 

Прогнозна стойност

Общата максимална стойност е до 45 686  лв. без ДДС;

 

Публикувана на Понеделник   13  октомври   2014г
Валидна до Четвъртък   23 октомври   2014г.
Дата, час и място на отваряне на офертите Офертите ще се отворят в административната сграда на Община „Родопи” на ул.”Софроний Врачнански”№1а , гр.Пловдив  на 23.10.2014г. в 14:30 часа.
Документи:

Публична покана - Дата: 17:23, 13.10.2014       №9034629/13.10.2014

Документация -      Дата: 17:31, 13.10.2014

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл. 9а, ал. 5 от ППЗОП, Община Родопи ,уведомява всички заинтересовани лица, че публичната покана за обявената по реда на глава VIIIa от ЗОП обществена поръчка с предмет Ремонтни и пътни работи на Главна улица,вход от асеновградско шосе,направа на отводнителен оток с дължина L-18м.успоредно на главната улица , с. Крумово, община Родопи, публикувана на13.10.2014 г. на портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9034629 е оттеглена.

Заповед


 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

alt


Дневен ред за заседания
Последни решения
Докладни и предложения
Регистър на върнатите Решения на Общински съвет "Родопи" за мандат 2019г.-2023г. 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
alt
alt
alt
alt
alt
Подаване на сигнал за корупция към ръководството на общината
Фотогалерия
alt

 

Родопи в кадър