Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home

Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Община Родопи

 

Възложител Община "Родопи"
Описание:

„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Община „Родопи” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – «Доставка на настолни компютри», Обособена позиция № 2 – «Доставка на преносими компютри»,  Обособена позиция № 3 – «Доставка на периферна техника»

Прогнозна стойност

Общата максимална стойност е до 21 018 лв. (двадесет и една хиляди и осемнадесет лева) без включен ДДС, респ. 25 221,60 лв. /двадесет и пет хиляди двеста двадесет и един лева и 60 ст./ с вкл. ДДС, разпределена по обособени позиции както следва:

 

По Обособена позиция № 1 – «Доставка на настолни компютри»: максималната стойност е до 9 625 лв. без ДДС;

По Обособена позиция № 2 – «Доставка на преносими компютри»: максималната стойност е до 4 726 лв. без ДДС;

По Обособена позиция № 3 – «Доставка на периферна техника»: максималната стойност е до 6 667 лв. без ДДС.

Публикувана на Четвъртък   23  октомври   2014г
Валидна до Понеделник   03 ноември   2014г.
Дата, час и място на отваряне на офертите Офертите ще се отворят в административната сграда на Община „Родопи” на ул.”Софроний Врачнански”№1а , гр.Пловдив  на 04.11.2014г. в 11:30 часа.
Документи:

Публична покана - Дата: 16:45, 23.10.2014  №9035084/23.10.2014

Документация -      Дата: 16:45, 23.10.2014

Протокол - Дата: 17:34, 28.11.2014


 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

alt


Дневен ред за заседания
Последни решения
Докладни и предложения
Регистър на върнатите Решения на Общински съвет "Родопи" за мандат 2019г.-2023г. 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
alt
alt
alt
alt
alt
Подаване на сигнал за корупция към ръководството на общината
Фотогалерия
alt

 

Родопи в кадър