Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home

„Избор на консултант за изпълнение и отчитане на дейностите по договор № 16/321/01325 от 27.11.2012 г.“

ПДФ

 

Възложител

Община "Родопи"

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Описание:

„Избор на консултант за изпълнение и отчитане на дейностите по договор № 16/321/01325 от 27.11.2012 г.“

във връзка с изпълнение на проект на Община Родопи, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

Прогнозна стойност

Общата максимална стойност е до  49 550.00. без ДДС.

Публикувана на Понеделник  27  октомври   2014г
Валидна до Четвъртък   05  ноември   2014г.
Дата, час и място на отваряне на офертите Офертите ще се отворят в административната сграда на Община „Родопи” на ул.”Софроний Врачнански”№1а , гр.Пловдив  на 06.11.2014г. в 11:30 часа.
Документи:

Публична покана - Дата: 17:50, 27.10.2014  №9035208/27.10.2014

Документация -      Дата: 17:50, 27.10.2014

Протокол - Дата: 10:00, 17.12.2014


 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

alt


Дневен ред за заседания
Последни решения
Докладни и предложения
Регистър на върнатите Решения на Общински съвет "Родопи" за мандат 2019г.-2023г. 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
alt
alt
alt
alt
alt
Подаване на сигнал за корупция към ръководството на общината
Фотогалерия
alt

 

Родопи в кадър